ČESKÝ JAZYK 3 - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora

e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_03_01

Světová literatura 2. poloviny 20. století

Český jazyk a literatura - čtvrtý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Pracovní list, který využívá znalostí z oblasti literatury 20. století, jde prakticky o závěrečné opakování.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV.

2

VY_32_INOVACE_03_02

Gerge Orwell

Český jazyk a literatura - čtvrtý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních světových autorů 2. poloviny 20. století, včetně rozboru Farma zvířat
Inovace-mezipředmětové vztahy – Dějepis, ZSV

3

VY_32_INOVACE_03_03

2.pol.20.stol.-svět.lit – Clavell J

Český jazyk a literatura - čtvrtý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních světových autorů 2. poloviny 20. století, včetně rozboru novely Král Krysa
Inovace-mezipředmětové vztahy – Dějepis, ZSV

4

VY_32_INOVACE_03_04

Solženicyn Alexandr

Český jazyk a literatura - čtvrtý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních světových autorů 2. poloviny 20. století, včetně rozboru novely Jeden den Ivana Děnisoviče
Inovace – mezipředmětové vztahy – Dějepis, ZSV

5

VY_32_INOVACE_03_05

Styron William

Český jazyk a literatura - čtvrtý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních světových autorů 2. poloviny 20. století, včetně rozboru románu Sophiina volba
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV

6

VY_32_INOVACE_03_06

Opakování středověké literatury

Český jazyk a literatura - první ročník

Mgr. Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k opakování evropské a české středověké literatury formou různých cvičení. Je rozdělen do pěti tematických celků.
Inovace, mezipředmětové vztahy, ICT.

7

VY_32_INOVACE_03_07

Procvičování tropů

Český jazyk a literatura - první ročník

Mgr. Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k opakování a fixování tropů ve dvou typech cvičení. Opakování formou testu budou poznávat tropy na základě ukázek z literatury.
Inovace, mezipředmětové vztahy, ICT.

8

VY_32_INOVACE_03_08

Procvičování figur

Český jazyk a literatura - první ročník

Mgr. Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k opakování a fixování figur ve dvou typech cvičení. Opakování formou testu budou poznávat tropy na základě ukázek z literatury.
Inovace, mezipředmětové vztahy, ICT.

9

VY_32_INOVACE_03_09

Procvičování literárních druhů a žánrů

Český jazyk a literatura - první ročník

Mgr. Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k opakování literárních druhů a žánrů v různých typech cvičení. Formou soutěže dvou družstev zodpovídají otázky a plní úkoly.
Inovace, mezipředmětové vztahy, ICT.

10

VY_32_INOVACE_03_10

Opakování renesance a humanismu v Evropě

Český jazyk a literatura - první ročník

Mgr. Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k opakování renesance a humanismu v různých typech cvičení. Zahrnuje i práci s ukázkami.
Inovace, mezipředmětové vztahy, ICT.

11

VY_32_INOVACE_03_11

Karel Čapek - romány

Český jazyk a literatura - třetí ročník

PHDr. Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev. cz

Pracovní list k románové tvorbě Karla Čapka (všestranný rozbor ukázek z románové tvorby Karla Čapka)
Inovace: využití ICT, mediální technika, rozvoj čtenářské gramotnosti

12

VY_32_INOVACE_03_12

Karel Čapek - dramata

Český jazyk a literatura - třetí ročník

PHDr. Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev. cz

Pracovní list k dramatické tvorbě Karla Čapka (všestranný rozbor ukázek z dramatické tvorby Karla Čapka).
Inovace: využití ICT, mediální technika, rozvoj čtenářské gramotnosti

13

VY_32_INOVACE_03_13

Karel Čapek - povídky

Český jazyk a literatura - třetí ročník

PHDr. Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev. cz

Pracovní list k povídkové tvorbě Karla Čapka (všestranný rozbor ukázek z povídkové tvorby Karla Čapka)
Inovace: využití ICT, mediální technika, rozvoj čtenářské gramotnosti

14

VY_32_INOVACE_03_14

Karel Poláček

Český jazyk a literatura - třetí ročník

PHDr. Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev. cz

Pracovní list k tvorbě Karla Poláčka (všestranný rozbor ukázek z prozaické tvorby Karla Poláčka)
Inovace: využití ICT, mediální technika, rozvoj čtenářské gramotnosti

15

VY_32_INOVACE_03_15

Vladislav Vančura

Český jazyk a literatura - třetí ročník

PHDr. Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev. cz

Pracovní list k tvorbě Vladislava Vančury (všestranný rozbor ukázek z tvorby Vladislava Vančury, užití Slovníku cizích slov)
Inovace: využití ICT, rozvoj čtenářské gramotnosti, mezipředmětové vztahy - dějepis

16

VY_32_INOVACE_03_16

Česká meziválečná psychologická próza

Český jazyk a literatura - třetí ročník

PHDr. Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev. cz

Pracovní list k české meziválečné psychologické próze (všestranný rozbor ukázek z tvorby Jarmily Glazarové a Jaroslava Havlíčka)
Inovace: využití ICT, rozvoj čtenářské gramotnosti, mediální technika

17

VY_32_INOVACE_03_17

Májovci

Český jazyk a literatura - druhý ročník

Mgr. Baranok Jaromír baranok@gymjev.cz

Pracovní list charakterizující literární tvorbu generace májovců.
Inovace: využití ICT, mediální technika.

18

VY_32_INOVACE_03_18

Dekadence v české literatuře

Český jazyk a literatura - třetí ročník

Mgr. Baranok Jaromír baranok@gymjev.cz

Pracovní list postihující typické rysy české dekadence. Seznamuje s jednotlivými autory, kteří jsou svým dílem s českou dekadencí spjati.
Inovace: využití ICT, mediální technika.

19

VY_32_INOVACE_03_19

Literární žánry - lyrika

Český jazyk a literatura - první ročník

Mgr. Baranok Jaromír baranok@gymjev.cz

Pracovní list s úryvky děl, jež reprezentují lyrické žánry.
Inovace: využití ICT, mediální technika.

20

VY_32_INOVACE_03_20

Žánry literatury faktu

Český jazyk a literatura - první ročník

Mgr. Baranok Jaromír baranok@gymjev.cz

Pracovní list s ukázkami žánrů literatury faktu.
Inovace: využití ICT, mediální technika.