GEOGRAFIE 2 - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_19_01

Atmosféra

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky se základy studia atmosféry
Inovace
: ICT

2

VY_32_INOVACE_19_02

Počasí

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím vybraných meteorologických prvků a jevů seznámit žáky se základy předpovědi počasí.
Inovace: ICT

3

VY_32_INOVACE_19_03

Podnebí

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím vysvětlení jednotlivých klimatogeografických činitelů seznámit žáky se základy klimatologie
Inovace
: ICT

4

VY_32_INOVACE_19_04

Litosféra – Stavba a složení Země

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazových slidů seznámit žáky se stavbou a složením Země
Inovace: ICT

5

VY_32_INOVACE_19_05

Litosféra – litosférické desky

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Názorným vysvětlením základních pojmů seznámit žáky s geologickými zákonitostmi vývoje Země
Inovace: ICT

6

VY_32_INOVACE_19_06

Georeliéf

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky se základními geomorfologickými pochody.
Inovace: ICT

7

VY_32_INOVACE_19_07

Kryosféra

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazových slidů seznámit žáky s jevy tématu Kryosféra
Inovace: ICT

8

VY_32_INOVACE_19_08

Pedosféra

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Vysvětlením vybraných pojmů a prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky se základy pedologie a pedogeografie.
Inovace
: ICT

9

VY_32_INOVACE_19_09

Hydrosféra – oceány a moře

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Vysvětlením základních pojmů a prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky se základy oceánografie
Inovace
: ICT

10

VY_32_INOVACE_19_10

Hydrosféra – Vody pevnin I

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace vysvětlit žákům základní pojmy tématu Vody pevnin, 1. část
Inovace
: ICT

11

VY_32_INOVACE_19_11

Hydrosféra – Vody pevnin II

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace vysvětlit žákům základní pojmy tématu Vody pevnin, 2. část
Inovace
: ICT

12

VY_32_INOVACE_19_12

Biosféra

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky se základy studia biosféry
Inovace : ICT

13

VY_32_INOVACE_19_13

Socioekonomická geografie - obyvatelstvo

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace a vysvětlením základních pojmů seznámit žáky se základy geografie obyvatelstva
Inovace : ICT

14

VY_32_INOVACE_19_14

Socioekonomická geografie - sídla

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky se základy studia geografie sídel
Inovace
: ICT

15

VY_32_INOVACE_19_15

Světové hospodářství – zemědělství, rostlinná výroba

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky se světovou zemědělskou rostlinnou výrobou
Inovace
: ICT

16

VY_32_INOVACE_19_16

Světové hospodářství – zemědělství - živočišná výroba, rybolov, lesnictví

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky s chovem nejdůležitějších hospodářských zvířat, rybolovem a lesnictvím
Inovace : ICT

17

VY_32_INOVACE_19_17

Socioekonomická geografie – průmysl, těžební průmysl

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky se světovým těžebním průmyslem
Inovace
: ICT

18

VY_32_INOVACE_19_18

Socioekonomická geografie – průmysl, těžba paliv a energetika

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky s těžbou paliv a světovou energetikou
Inovace
: ICT

19

VY_32_INOVACE_19_19

Socioekonomická geografie – průmysl, zpracovatelský průmysl

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky se světovým zpracovatelským průmyslem
Inovace
: ICT

20

VY_32_INOVACE_19_20

Socioekonomická geografie - doprava

Geografie, první ročník

Jiří Linhart linhart@gymjev.cz

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit žáky se světovou dopravou
Inovace
: ICT