REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AFRIKY A AMERIKY - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická
oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_12_01

Severní Afrika

Geografie - Regionální geografie Afriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží region Severní Afriky.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků

2

VY_32_INOVACE_12_02

Západní Afrika

Geografie - Regionální geografie Afriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží region Západní Afrika.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

3

VY_32_INOVACE_12_03

Střední Afrika

Geografie - Regionální geografie Afriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží region Střední Afrika.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

4

VY_32_INOVACE_12_04

Východní Afrika

Geografie - Regionální geografie Afriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží region Východní Afrika.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

5

VY_32_INOVACE_12_05

Jižní Afrika

Geografie - Regionální geografie Afriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží region Jižní Afrika.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

6

VY_32_INOVACE_12_06

Amerika - poloha

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží polohu a objevné plavby do Ameriky.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

7

VY_32_INOVACE_12_07

Anglosaská Amerika – poloha, povrch

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží polohu a povrch Anglosaské Ameriky.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

8

VY_32_INOVACE_12_08

Anglosaská Amerika – podnebí

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, převážně klimadiagramů, ze kterých studenti odvodí průběh teplot a srážek v průběhu roku.
Inovace: mezipředmětové vztahy (biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

9

VY_32_INOVACE_12_09

Anglosaská Amerika – vodstvo

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží jednotlivé řeky a jezera.
Inovace: mezipředmětové vztahy (biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

10

VY_32_INOVACE_12_10

Anglosaská Amerika – biosféra

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží faunu a floru na území Anglosaské Ameriky.
Inovace: mezipředmětové vztahy (biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

11

VY_32_INOVACE_12_11

Anglosaská Amerika – obyvatelstvo

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží rasové, jazykové a národnostní složení Anglosaské Ameriky.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

12

VY_32_INOVACE_12_12

Anglosaská Amerika – hospodářství

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží regiony rostlinné a živočišné výroby a zdroje surovin Anglosaské Ameriky.
Inovace: mezipředmětové vztahy (biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

13

VY_32_INOVACE_12_13

Anglosaská Amerika – USA

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží obecnou charakteristiku Spojených států amerických.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

14

VY_32_INOVACE_12_14

Anglosaská Amerika – Kanada

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží obecnou charakteristiku Kanady.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

15

VY_32_INOVACE_12_15

Latinská Amerika – poloha, povrch

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš
dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží polohu a povrch Latinské Ameriky.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

16

VY_32_INOVACE_12_16

Latinská Amerika – podnebí

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, převážně klimadiagramů, ze kterých studenti odvodí průběh teplot a srážek v průběhu roku.
Inovace: mezipředmětové vztahy (biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

17

VY_32_INOVACE_12_17

Latinská Amerika – vodstvo

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš

dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží jednotlivé řeky, jezera a ledovce.
Inovace: mezipředmětové vztahy (biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

18

VY_32_INOVACE_12_18

Latinská Amerika – biosféra

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš

dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží faunu a floru na území Latinské Ameriky.
Inovace: mezipředmětové vztahy (biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

19

VY_32_INOVACE_12_19

Latinská Amerika – obyvatelstvo

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží rasové, jazykové a národnostní složení Latinské Ameriky.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

20

VY_32_INOVACE_12_20

Latinská Amerika – hospodářství

Geografie - Regionální geografie Ameriky

Druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží regiony rostlinné a živočišné výroby a zdroje surovin Latinské Ameriky.
Inovace: mezipředmětové vztahy (biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.