Digitální učební materiály Gymnázia v Jevíčku

V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost získalo Gymnázium v Jevíčku grant, který by měl napomoci zkvalitnění výuky široké palety předmětů prostřednictvím zakoupených počítačů, dataprojektorů a přípravy inovovaných materiálů do výuky. Důraz je kladen zejména implementaci moderní výpočetní techniky do běžné výuky širokého spektra předmětů.Předmět

Název dokumentu

Český jazyk 1

VY_32_INOVACE_01

Český jazyk 2

VY_32_INOVACE_02

Český jazyk 3

VY_32_INOVACE_03

Praktická cvičení v anglickém jazyce

VY_32_INOVACE_04

Anglický jazyk 1

VY_32_INOVACE_05

Anglický jazyk 2

VY_32_INOVACE_06

Francouzský jazyk

VY_32_INOVACE_07

Německý jazyk

VY_32_INOVACE_08

Ruský jazyk

VY_32_INOVACE_09

Základy společenských věd

VY_32_INOVACE_10

Dějepis

VY_32_INOVACE_11

Geografie 1

VY_32_INOVACE_12

Matematika 

VY_32_INOVACE_13

Matematický seminář 1

VY_32_INOVACE_14

Matematický seminář 2

VY_32_INOVACE_15

Fyzika 1

VY_32_INOVACE_16

Fyzika 2

VY_32_INOVACE_17

Chemie

VY_32_INOVACE_18

Geografie 2

VY_32_INOVACE_19

Estetická výchova

VY_32_INOVACE_20

Dějiny kultury

VY_32_INOVACE_21