ANGLICKÝ JAZYK 2 - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_06_01

Linking ideas

Anglický jazyk, první ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Materiál je zaměřen na procvičení použití spojovacích výrazů v angličtině.
Inovace: materiál je zaměřen i na práci s multimediálními a ICT technologiemi – počítačem a interaktivní tabulí.

2

VY_32_INOVACE_06_02

Future forms

Anglický jazyk, třetí ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující rozdíly mezi předpřítomným a minulým časem prostým. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.

3

VY_32_INOVACE_06_03

Verb patterns

Anglický jazyk, čtvrtý ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující jednotlivé slovesné tvary, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – dataprojektoru a interaktivní tabule.

4

VY_32_INOVACE_06_04

Present tenses

Anglický jazyk, první ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující použití jednotlivých forem přítomného času, časová dotace 45 min. Inovace: srovnání přítomného času v anglickém a mateřském jazyce. Materiál lze využít i s podporou ICT technologií – využití diaprojektoru nebo interaktivní tabule.

5

VY_32_INOVACE_06_05

Reading comprehension

Anglický jazyk, třetí ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující porozumění textu a využití minulého času prostého. Inovace: mezipředmětové vztahy – ICT - práce s videem a digitální fotografií.

6

VY_32_INOVACE_06_06

Past tenses

Anglický jazyk, první ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující porozumění textu a využití minulého času prostého. Inovace: mezipředmětové vztahy – ICT při využití elektronických slovníků.

7

VY_32_INOVACE_06_07

Passive voice

Anglický jazyk, třetí ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující trpný rod z různých gramatických pohledů, s důrazem na některé zvláštnosti v daném cizím jazyce. Inovace: využití ICT technologií- interaktivní tabule.

8

VY_32_INOVACE_06_08

Questions

Anglický jazyk, čtvrtý ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující tvorbu otázek ve všech probraných časech, zaměřující se i na obtížnější pravidla v dané oblasti. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.

9

VY_32_INOVACE_06_09

Proverbs

Anglický jazyk, třetí ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující překlad některých anglických a českých přísloví, jejich upozorňuje na jejich odlišnost v cizím a mateřském jazyce. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a elektronických slovníků nebo internetových zdrojů/vyhledávačů.

10

VY_32_INOVACE_06_10

Modal verbs of probability (present and past)

Anglický jazyk, čtvrtý ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list zaměřující se na rozlišení použití některých modálních sloves v minulosti a přítomnosti. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.

11

VY_32_INOVACE_06_11

Conditionals (revision)

Anglický jazyk, třetí ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující tvorbu všech druhů podmínkových vět a zaměřující se na párovou interakci. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.

12

VY_32_INOVACE_06_12

Reported speech

Anglický jazyk, čtvrtý ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující přepis přímé a nepřímé řeči ve všech časech, zaměřující se i na obtížnější pravidla v dané oblasti a vzájemnou interakci studentů. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.

13

VY_32_INOVACE_06_13

Phrasal verbs (abcd)

Anglický jazyk, čtvrtý ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující frázová slovesa, jejich význam a správné použití. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule, elektronického slovníku a dataprojektoru.

14

VY_32_INOVACE_06_14

Articles (revision)

Anglický jazyk, třetí ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující užití členů v anglickém jazyce se zaměřením i na obtížnější pravidla v dané oblasti. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.

15

VY_32_INOVACE_06_15

Word formation

Anglický jazyk, třetí ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující tvorbu slovních druhů v anglickém jazyce a jejich následné užití v textu. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.

16

VY_32_INOVACE_06_16

Synonyms, antonyms, homophones

Anglický jazyk, třetí ročník

Jana Hrazdirová hrazdirova@gymjev.cz

Pracovní list procvičující tvorbu synonyma, antonyma a homofony v anglickém jazyce, umožňuje studentům opakování a rozšíření slovní zásoby. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule, elektronických slovníků a dataprojektoru.

17

VY_32_INOVACE_06_17

Adjectives

Anglický jazyk, první ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Pracovní list procvičující stupňování přídavných jmen, jejich pořadí ve větě se zaměřením na obtížnější pravidla v dané oblasti. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.

18

VY_32_INOVACE_06_18

Present perfect simple

Anglický jazyk, první ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Pracovní list procvičující předpřítomný čas prostý, částečně poukazující na základní rozdíly mezi předpřítomným a minulým časem prostým. Materiál rozvíjí i dovednosti aktivním použitím předpřítomného času (hra). Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.

19

VY_32_INOVACE_06_19

Games (a set of introductory and revision games)

Anglický jazyk, první ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Pracovní list obsahující soubor her pro úvodní seznamovací nebo závěrečné opakovací hodiny. Slouží zejména k prohloubení vzájemné interakce a procvičení orálních dovedností. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.

20

VY_32_INOVACE_06_20

Present perfect simple and past simple

Anglický jazyk, první ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Pracovní list procvičující rozdíly mezi předpřítomným a minulým časem prostým. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru.