RUSKÝ JAZYK - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_09_01

Skloňování substantiv v singuláru

ruský jazyk, 2. ročník

Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování skloňování podstatných jmen rodu mužského a ženského v jednotném čísle podle vzorů: магазин, портфель, школа, неделя, фотография. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk), využití ICT, mediální techniky.

2

VY_32_INOVACE_09_02

Skloňování substantiv v plurálu

ruský jazyk, 2. ročník

Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k procvičování skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního v množném čísle podle vzorů: магазин, портфель, школа, неделя, фотография, здание а k upevňování pádových koncovek. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk), využití ICT, mediální techniky.

3

VY_32_INOVACE_09_03

Питание

ruský jazyk, 4. ročník

Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby k tematickému celku Питание, časování sloves есть, пить. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk, dějepis, geografie), využití ICT, mediální techniky.

4

VY_32_INOVACE_09_04_

Počáteční výuka ruštiny

ruský jazyk, 1. ročník

Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování azbuky, základního lexikálního učiva a elementárních poznatků z gramatiky. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk), využití ICT, mediální techniky.

5

VY_32_INOVACE_09_05

Skloňování adjektiv

ruský jazyk, 3. ročník

Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k procvičování skloňování adjektiv v singuláru a plurálu podle vzorů: новый , летний а k upevňování pádových koncovek. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk), využití ICT, mediální techniky.

6

VY_32_INOVACE_09_06

Человек

ruský jazyk, 3. ročník

Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby k tematickému celku Человек – внешний вид, черты характера. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk), využití ICT, mediální techniky.

7

VY_32_INOVACE_09_07

Одежда

ruský jazyk, 3. ročník

Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby k tematickému celku Одежда, časování sloves надеть, надевать, одеться, одеваться, снять. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk), využití ICT, mediální techniky.

8

VY_32_INOVACE_09_08

Национальность

ruský jazyk, 1. ročník

Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby k tematickému celku Национальность, страны. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk, geografie), využití ICT, mediální techniky.

9

VY_32_INOVACE_09_09

Покупки

ruský jazyk, 2. ročník

Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby k tematickému celku Покупки, časování sloves купить, взять. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk), využití ICT, mediální techniky.

10

VY_32_INOVACE_09_10

Школа

ruský jazyk, 2. ročník

Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby k tematickému celku Школа; předložky по, после; užití sloves учить, учиться, заниматься. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk), využití ICT, mediální techniky.

11

VY_32_INOVACE_09_11


Н.В.Гоголь и его комедия Ревизор

ruský jazyk, 4. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží život a dílo jednoho z největších ruských spisovatelů 1. poloviny 19.století. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

12

VY_32_INOVACE_09_12


Алекцандр Исаевич Солженицын - 1

ruský jazyk, 4. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou etapu ve vývoji ruské literatury a sice život před válkou, za války, dobu v nápravných táborech a počátky literární tvorby Alexandra Isajeviče Solženicyna. Inovace: mezipředmětové vztahy ruský jazyk, literatura, zeměpis, dějepis,, využití ICT, mediální technika.

13

VY_32_INOVACE_09_13


Алекцандр Исаевич Солженицын – 2 (после лагеря и ссылки)

ruský jazyk, 4. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou etapu ve vývoji ruské literatury a sice život a literární tvorbu Alexandra Isajeviče Solženicyna po roce 1953. Inovace: mezipředmětové vztahy ruský jazyk, literatura, zeměpis, dějepis, využití ICT, mediální technika.

14

VY_32_INOVACE_09_14


Александр Исаевич Солженицын – 3 (после Нобелевской премии, эмиграция...)

ruský jazyk, 4. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou etapu ve vývoji ruské literatury a sice život a literární tvorbu Alexandra Isajeviče Solženicyna po roce 1970. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

15

VY_32_INOVACE_09_15


Москва – столица Российской Федерации 1-ая часть /история до 1922 года/

ruský jazyk, 4. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží jednu z nejzajímavějších kapitol ruských reálií- historii vzniku a vývoje Moskvy až do roku 1922. Inovace: mezipředmětové vztahy ruský jazyk, dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

16

VY_32_INOVACE_09_16


Москва – столица Российской Федерации 2-ая часть /история после 1922 года/

ruský jazyk, 4. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží jednu z nejzajímavějších kapitol ruských reálií - historii vzniku a vývoje Moskvy od roku 1922 do současnosti . Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

17

VY_32_INOVACE_09_17


Москва – столица Российской Федерации 3-ья часть /экономика, транспорт, культура, достопримечательности/

ruský jazyk, 4. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží které studentům přiblíží jednu z nejzajímavějších kapitol ruských reálií - vývoj Moskvy v oblasti ekonomie, dopravy, kultury apod. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

18

VY_32_INOVACE_09_18


Русские праздники

ruský jazyk, 4. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou formou účel a smysl svátků obecně a konkrétně o některých nejznámějších v Rusku slavených svátcích-. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

19

VY_32_INOVACE_09_19


Свободное время

ruský jazyk, 4. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které se studentům pokusí definovat pojem volného času, ukáží různé možnosti využití volného času a různé názory na využití volného času. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

20

VY_32_INOVACE_09_20


Сибирь – история и её настоящее

ruský jazyk, 4. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží jedno z nejzajímavějších témat, a sice Sibiř stokrát jinak, z pohledu historie i současnosti. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis - zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.