ČESKÝ JAZYK 1 - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická
oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_01_01

Odborný styl I

Český jazyk a literatura, 3. ročník

Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev.cz

Pracovní list k odbornému stylu (druhy odborného stylu, kompozice útvarů odborného stylu)
Inovace: využití ICT, rozvoj čtenářské gramotnosti

2

VY_32_INOVACE_01_02

Odborný styl II

Český jazyk a literatura, 3. ročník

Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev.cz

Pracovní list k odbornému stylu (jazykové prostředky útvarů odborného stylu), pomůcky – Slovník cizích slov
Inovace: využití ICT, rozvoj čtenářské gramotnosti, mezipředmětové vztahy - dějepis

3

VY_32_INOVACE_01_03

Umělecké vypravování

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev.cz

Pracovní list k uměleckému stylu (jazykové prostředky uměleckého vypravování)
Inovace: využití ICT, rozvoj čtenářské gramotnosti

4

VY_32_INOVACE_01_04

Charakteristika v uměleckém stylu

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev.cz

Pracovní list k uměleckému stylu (kompozice a jazykové prostředky charakteristiky v uměleckém textu)
Inovace: využití ICT, rozvoj čtenářské gramotnosti

5

VY_32_INOVACE_01_05

Popis v uměleckém stylu

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev.cz

Pracovní list k uměleckému stylu (druhy popisu a jazykové prostředky popisu v uměleckém textu)
Inovace: využití ICT, rozvoj čtenářské gramotnosti

6

VY_32_INOVACE_01_06

Rozbor neuměleckých textů

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Zdeňka Valčíková valcikova@gymjev.cz

Pracovní list zaměřený na rozbor neuměleckých textů (ukázky textu prostěsdělovacího, administrativního, odborného a publicistického, zaměření na porozumění textu, na určení slohového postupu a útvaru, rozbor jazykových a syntaktických prostředků), vhodné k procvičování před maturitní zkouškou.
Inovace: využití ICT, rozvoj čtenářské gramotnosti

7

VY_32_INOVACE_01_07

Slohový postup informační

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Jana Sedláčková, sedlackova@gymjev.cz

Pracovní list, který je inspirací a pomůckou k opakování slohového postupu informačního.
Inovace – mezipředmětové vztahy – ZSV, dějepis.

8

VY_32_INOVACE_01_08

Slohový postup popisný

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Jana Sedláčková, sedlackova@gymjev.cz

Pracovní list, který je inspirací a pomůckou k opakování slohového postupu popisného.
Inovace – mezipředmětové vztahy – ZSV, dějepis.

9

VY_32_INOVACE_01_09

Slohový postup úvahový

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Jana Sedláčková, sedlackova@gymjev.cz

Pracovní list, který je inspirací a pomůckou k opakování slohového postupu úvahového.
Inovace – mezipředmětové vztahy – ZSV, dějepis.

10

VY_32_INOVACE_01_10

Slohový postup výkladový

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Jana Sedláčková, sedlackova@gymjev.cz

Pracovní list, který je inspirací a pomůckou k opakování slohového postupu výkladového.
Inovace – mezipředmětové vztahy – ZSV, dějepis.

11

VY_32_INOVACE_01_11

Slohový postup vyprávěcí

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Jana Sedláčková, sedlackova@gymjev.cz

Pracovní list, který je inspirací a pomůckou k opakování slohového postupu vyprávěcího.
Inovace – mezipředmětové vztahy – ZSV, dějepis.

12

VY_32_INOVACE_01_12

Motivační dopis

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Jana Sedláčková, sedlackova@gymjev.cz

Pracovní list, který slouží praktickými radami k vytvoření motivačního dopisu.
Inovace – mezipředmětové vztahy – ZSV,dějepis.

13

VY_32_INOVACE_01_13

Slohové postupy - opakování

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Jana Sedláčková, sedlackova@gymjev.cz

Pracovní list, který využívá opakování z oblasti stylistiky, především všech slohových postupů.
Inovace – mezipředmětové vztahy – ZSV, dějepis.

14

VY_32_INOVACE_01_14

Útvary národního jazyka

Český jazyk a literatura, 1. ročník

Tereza Zahradníková, zahradnikova@gymjev.cz

Tento materiál slouží jednak k probírání útvarů českého národního jazyka, jednak k fixování a opakování učiva prostřednictvím různých cvičení.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

15

VY_32_INOVACE_01_15

Opakování zvukové stránky jazyka

Český jazyk a literatura, 1. ročník

Tereza Zahradníková, zahradnikova@gymjev.cz

Tento materiál slouží k opakování zvukové stránky jazyka formou testu s patnácti otázkami.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

16

VY_32_INOVACE_01_16

Jazyk a řeč, jazykověda a její disciplíny

Český jazyk a literatura, 1. ročník

Tereza Zahradníková, zahradnikova@gymjev.cz

Tento materiál slouží jednak k probírání jazyka, řeči, jazykovědy a jazykovědných disciplín, jednak k fixování a opakování učiva prostřednictvím různých cvičení.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

17

VY_32_INOVACE_01_17

Slovníky a jejich druhy

Český jazyk a literatura, 1. ročník

Tereza Zahradníková, zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k seznámení žáků s různými druhy slovníků jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Materiál zahrnuje také vlastní práci se slovníky.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

18

VY_32_INOVACE_01_18

Procvičování pravopisu

Český jazyk a literatura, 1. ročník

Tereza Zahradníková, zahradnikova@gymjev.cz

Tento materiál slouží k procvičování různých pravopisných jevů.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

19

VY_32_INOVACE_01_19

Příbuznost jazyků

Český jazyk a literatura, 1. ročník

Tereza Zahradníková, zahradnikova@gymjev.cz

Tento materiál slouží k seznámení žáků s různými jazyky (zejména indoevropskými) jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické prostřednictvím různých cvičení.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

20

VY_32_INOVACE_01_20

Opakování funkčních stylů

Český jazyk a literatura, 1. ročník

Tereza Zahradníková, zahradnikova@gymjev.cz

Tento materiál slouží k opakování funkčních stylů prostřednictvím různých cvičení. Zahrnuje i práci s ukázkami různých funkčních stylů.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT