NĚMECKÝ JAZYK - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_08_01

Reflexive Verben

Německý jazyk, 3. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Pracovní list procvičující zvratná slovesa se zvratným zájmenem ve 3. a 4. pádu, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – data projektoru a interaktivní tabule.

2

VY_32_INOVACE_08_02

Präpositionalergänzungen und Pronominaladverbien

Německý jazyk, 3. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Pracovní list procvičující slovesnou rekci a s tím úzce spojená zájmenná příslovce, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – data projektoru a interaktivní tabule.

3

VY_32_INOVACE_08_03

Konjunktiv II: Irrealis

Německý jazyk, 3. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Pracovní list procvičující konjunktivní tvary sloves pomocných, modálních a silných, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – data projektoru a interaktivní tabule.

4

VY_32_INOVACE_08_04

Adjektivdeklination

Německý jazyk, 3. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Pracovní list procvičující skloňování adjektiv po členu určitém a neurčitém a skloňování adjektiv bez členu, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – data projektoru a interaktivní tabule.

5

VY_32_INOVACE_08_05

Passiv mit Modalverb

Německý jazyk, 3. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Pracovní list procvičující trpný rod se způsobovým slovesem, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – data projektoru a interaktivní tabule.

6

VY_32_INOVACE_08_06

Präpositionen bei Zeitangaben

Německý jazyk, 3. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Pracovní list procvičující předložky u časových údajů, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – data projektoru a interaktivní tabule.

7

VY_32_INOVACE_08_07

Komposita: Nomen

Německý jazyk, 3. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Pracovní list procvičující tvoření nových slov odvozováním a skládáním, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – dataprojektoru a interaktivní tabule.

8

VY_32_INOVACE_08_08

Komparation der Adjektive und Adverbien

Německý jazyk, 3. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Pracovní list procvičující stupňování přídavných jmen a příslovcí, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – dataprojektoru a interaktivní tabule.

9

VY_32_INOVACE_08_09

Relativpronomen, Relativsatz

Německý jazyk, 3. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Pracovní list procvičující vztažné věty za použití různých předložek, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – data projektoru a interaktivní tabule.

10

VY_32_INOVACE_08_10

Konzessivsätze

Německý jazyk, 3. ročník

Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Pracovní list procvičující věty přípustkové se spojkami obwohl a trotzdem, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií – data projektoru a interaktivní tabule.

11

VY_32_INOVACE_08_11

Uhrzeiten A1

Německý jazyk, 1. ročník

Dita Šponerová sponerova@gymjev.cz

Materiál procvičuje určování času. Je určen pro 1. ročník dalšího cizího jazyka. Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.

12

VY_32_INOVACE_08_12

Kleidung A1

Německý jazyk, 1. ročník

Dita Šponerová sponerova@gymjev.cz

Materiál procvičuje na základní úrovni slovní zásobu na téma oblékání. Je určen pro 1. ročník dalšího cizího jazyka. Připojení na internet je nutné. Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.

13

VY_32_INOVACE_08_13

Wohnen A1

Německý jazyk, 1. ročník

Dita Šponerová sponerova@gymjev.cz

Materiál procvičuje na základní úrovni slovní zásobu na téma bydlení. Je určen pro 1. ročník dalšího cizího jazyka. Připojení na internet není nutné. Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.

14

VY_32_INOVACE_08_14

Würde+Infinitv A2

Německý jazyk, 2. ročník

Dita Šponerová sponerova@gymjev.cz

Materiál procvičuje podmiňovací způsob. Je určen pro 2. ročník dalšího cizího jazyka. Připojení na internet není nutné. Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.

15

VY_32_INOVACE_08_15

Konjunktiv II A2

Německý jazyk, 2. ročník

Dita Šponerová sponerova@gymjev.cz

Materiál procvičuje podmiňovací způsob modálních a pomocných sloves. Je určen pro 2. ročník dalšího cizího jazyka. Připojení na internet je nutné. Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.

16

VY_32_INOVACE_08_16

Konjunktiv I B2

Německý jazyk, 4. ročník

Dita Šponerová sponerova@gymjev.cz

Materiál seznamuje s konjunktivem I. Je určen pro 4. ročník cizího jazyka. Připojení na internet není nutné. Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.

17

VY_32_INOVACE_08_17

Indirrekte Rede B2

Německý jazyk, 4. ročník

Dita Šponerová sponerova@gymjev.cz

Materiál seznamuje s užitím nepřímé řeči. Je určen pro 4. ročník cizího jazyka. Připojení na internet je nutné.
Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.

18

VY_32_INOVACE_08_18

Perfekt - regelmäβige Verben A1

Německý jazyk, 1. ročník

Dita Šponerová sponerova@gymjev.cz

Materiál procvičuje perfektum pravidelných sloves. Je určen pro 1. ročník dalšího cizího jazyka, SERRJ A1 Připojení na internet je nutné.
Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.

19

VY_32_INOVACE_08_19

Literatur – Wiederholung B1

Německý jazyk, 4. ročník

Dita Šponerová sponerova@gymjev.cz

Materiál seznamuje s některými osobnostmi německé literatury. Je určen pro 4. ročník cizího jazyka. Připojení na internet je nutné.
Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.

20

VY_32_INOVACE_08_20

Perfekt – unregelmäβige Verben A1

Německý jazyk, 1. ročník

Dita Šponerová sponerova@gymjev.cz

Materiál procvičuje perfektum nepravidelných sloves. Je určen pro 1. ročník dalšího cizího jazyka, SERRJ A1. Připojení na internet je nutné. Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.