ČESKÝ JAZYK 2 - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická
oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_02_01

Česká literatura po roce 1989

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Lucie Škvařilová, skvarilova@gymjev.cz

Úvod do současné české literatury, nakladatelství, směřování literatury po roce 1989.
Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce.
Mezipředmětové vztahy: dějepis

2

VY_32_INOVACE_02_02

Jiří Kratochvil

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Lucie Škvařilová, skvarilova@gymjev.cz

Pracovní list s životopisem autora a texty z knihy Truchlivý Bůh. Inovace: využití ICT, mediální technika.

3

VY_32_INOVACE_02_03

Jan Křesadlo

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Lucie Škvařilová, skvarilova@gymjev.cz

Pracovní list s životopisem autora a texty z knihy Mrchopěvci. Inovace: využití ICT, mediální technika.

4

VY_32_INOVACE_02_04

Antonín Bajaja

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Lucie Škvařilová, skvarilova@gymjev.cz

Pracovní list s životopisem autora a texty z knihy Zvlčení. Inovace: využití ICT, mediální technika.

5

VY_32_INOVACE_02_05

Ladislav Fuks

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Lucie Škvařilová, skvarilova@gymjev.cz

Pracovní list s životopisem Ladislava Fukse, rozbor některých jeho děl.
Pro využití všech odkazů je připojení na internet je nutné.
Inovace: Využití interaktivní tabule a ICT ve výuce, mezipředmětové vztahy (film).

6

VY_32_INOVACE_02_06

Arnošt Lustig

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Lucie Škvařilová, skvarilova@gymjev.cz

Pracovní list s životopisem autora a texty z knihy Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Inovace: využití ICT, mediální technika.

7

VY_32_INOVACE_02_07

Bohumil Hrabal

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Lucie Škvařilová, skvarilova@gymjev.cz

Pracovní list s životopisem autora a texty z knih Postřižiny a Ostře sledované vlaky. Inovace: využití ICT, mediální technika.

8

VY_32_INOVACE_02_08

Milan Kundera

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Lucie Škvařilová, skvarilova@gymjev.cz

Pracovní list s životopisem autora a texty z knihy Směšné lásky – Falešný autostop. Inovace: využití ICT, mediální technika.

9

VY_32_INOVACE_02_09

Miloš Urban

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Lucie Škvařilová, skvarilova@gymjev.cz

Pracovní list s životopisem autora a texty z knihy Stín katedrály. Inovace: využití ICT, mediální technika.

10

VY_32_INOVACE_02_10

Jáchym Topol

Český jazyk a literatura, 4. ročník

Lucie Škvařilová, skvarilova@gymjev.cz

Životopis autora s rozborem jeho tvorby, zaměřeno na dílo Anděl. Inovace: využití interaktviní tabule a ICT ve výuce, mezipředmětové vztahy (film, historie).

11

VY_32_INOVACE_02_11

Franz Kafka – Proměna

Český jazyk a literatura, 3. ročník

Jaromír Baranok, baranok@gymjev.cz

Pracovní list s úryvky Kafkovy Proměny a úkoly k těmto textům. Inovace mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova), využití ICT, mediální technika.

12

VY_32_INOVACE_02_12

Jiří Wolker – Host do domu

Český jazyk a literatura, 3. ročník

Jaromír Baranok, baranok@gymjev.cz

Pracovní list s úryvky básní Jiřího Wolkera ze sbírky Host do domu.
Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis), využití ICT, mediální technika.

13

VY_32_INOVACE_02_13

Balada v české literatuře 19. století I

Český jazyk a literatura, 2. ročník

Jaromír Baranok, baranok@gymjev.cz

Pracovní list s úryvky balad F. L. Čelakovského, J. Nerudy a K. J. Erbena a úkoly k těmto textům. Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova), využití ICT, mediální technika.

14

VY_32_INOVACE_02_14

Balada v české literatuře 19. století II

Český jazyk a literatura, 2. ročník

Jaromír Baranok, baranok@gymjev.cz

Pracovní list s úryvky ukázek ze sbírky J. Nerudy Balady a romance a básně R. Mayera V poledne. Inovace: využití ICT, mediální technika.

15

VY_32_INOVACE_02_15

Karel Toman - Měsíce

Český jazyk a literatura, 3. ročník

Jaromír Baranok, baranok@gymjev.cz

Pracovní list s textem Tomanovy sbírky Měsíce a úkoly směřujícími k porozumění textu. Mezipředmětové vztahy (dějepis), inovace: ICT, výpočetní technika.

16

VY_32_INOVACE_02_16

František Halas – Staré ženy

Český jazyk a literatura, 3. ročník

Jaromír Baranok, baranok@gymjev.cz

Pracovní list s úryvky básně Františka Halase Staré ženy. Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis), využití ICT, mediální technika.

17

VY_32_INOVACE_02_17

Ruchovci a lumírovci

Český jazyk a literatura, 2. ročník

Jaromír Baranok, baranok@gymjev.cz

Pracovní list charakterizující programy literárních skupin ruchovců a lumírovců. Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis), využití ICT, mediální technika.

18

VY_32_INOVACE_02_18

Literatura období humanismu v českých zemích

Český jazyk a literatura, 1. ročník

Jaromír Baranok, baranok@gymjev.cz

Pracovní list charakterizující programy literárních skupin ruchovců a lumírovců. Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis), využití ICT, mediální technika.

19

VY_32_INOVACE_02_19

Povídky malostranské

Český jazyk a literatura, 2. ročník

Jaromír Baranok, baranok@gymjev.cz

Pracovní list s úryvky povídek Jana Nerudy z díla Povídky malostranské. Inovace: využití ICT, mediální technika.

20

VY_32_INOVACE_02_20

Lidová slovesnost

Český jazyk a literatura, 1. ročník

Jaromír Baranok, baranok@gymjev.cz

Pracovní list s ukázkami žánrů lidové slovesnosti. Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis), využití ICT, mediální technika.