ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_10_01

Psychické vlastnosti

Základy společenských věd, první ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Psychické vlastnosti.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

2

VY_32_INOVACE_10_02

Psychické procesy

Základy společenských věd, první ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Psychické procesy.
Inovace: mezipředmětové vztahy (biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

3

VY_32_INOVACE_10_03

Úvod do sociologie

Základy společenských věd, druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Sociologie –člověk ve společnosti.
Inovace: mezipředmětové vztahy (historie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.

4

VY_32_INOVACE_10_04

Ústavní systém České republiky

Základy společenských věd, třetí ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Občan ve státě.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (porovnání našeho ústavního systému se systémy jiných zemí – cizí jazyky); materiál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru.

5

VY_32_INOVACE_10_05

Legislativní proces

Základy společenských věd, třetí ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Občan ve státě. Inovace: materiál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální technologie – dataprojektoru.

6

VY_32_INOVACE_10_06

Filozofie, předmět a členění, základní filozofické pojmy

Základy společenských věd, čtvrtý ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Filozofie, náboženství a etika.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (dějiny civilizací– dějepis, ZSV - religionistika – vývoj náboženství); materiál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru

7

VY_32_INOVACE_10_,7

Soukromé právo – právo občanské; majetkoprávní vztahy

Základy společenských věd,třetí ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Občan a právo.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (odkaz na římské právo- dějepis, latina); matriál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru.

8

VY_32_INOVACE_10_08

Duševní hygiena - psychohygiena

Základy společenských věd, první ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Psychologie –Duševní hygiena
Inovace: mezipředmětové vztahy (cizí jazyky), využití ICT

9

VY_32_INOVACE_10_09

Sociální struktura společnosti

Základy společenských věd, druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Sociologie –sociální struktura společnosti
Inovace: mezipředmětové vztahy (cizí jazyky), využití ICT

10

VY_32_INOVACE_10_10

Trh práce, zaměstnanost a nezaměstnanost

Základy společenských věd, první ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Trh práce, zaměstnanost a nezaměstnanost.
Inovace: mezipředmětové vztahy (Geografie, cizí jazyky), využití ICT

11

VY_32_INOVACE_10_11

Soukromé právo – právo rodinné

Základy společenských věd, třetí ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Občan a právo.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (odkaz na římské právo- dějepis, latina, ZSV - sociologie); matriál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru.

12

VY_32_INOVACE_10_12

Soukromé právo – právo pracovní

Základy společenských věd, třetí ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Občan a právo.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (cizí jazyky – tvorba životopisu v CJ); materiál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru.

13

VY_32_INOVACE_10_13

Právo veřejné – trestní právo

Základy společenských věd, třetí ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Občan a právo.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (odkaz na římské právo- dějepis, latina); matriál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru.

14

VY_32_INOVACE_10_14

Německá klasická filozofie

Základy společenských věd, čtvrtý ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Filozofie, náboženství a etika.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (evropské dějiny– dějepis); materiál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru.

15

VY_32_INOVACE_10_15

Evropská integrace, Evropská unie

Základy společenských věd, druhý ročník

Luděk Dobeš dobes@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Evropská integrace, Evropská unie.
Inovace: mezipředmětové vztahy (Geografie, Historie, cizí jazyky), využití ICT

16

VY_32_INOVACE_10_16

Sociální teorie 19. století

Základy společenských věd, čtvrtý ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Filozofie, náboženství a etika.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (evropské dějiny– dějepis, geografie – světové bohatství); materiál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru.

17

VY_32_INOVACE_10_17

Filozofické směry 20. století

Základy společenských věd, čtvrtý ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Filozofie, náboženství a etika.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (evropské dějiny– dějepis, literatura – literární směry); materiál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru

18

VY_32_INOVACE_10_18

Osvícenství ve Francii a Rusku

Základy společenských věd, čtvrtý ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Filozofie, náboženství a etika.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (evropské dějiny– dějepis, literatura – národní obrození); materiál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru.

19

VY_32_INOVACE_10_19

Státní rozpočet, daňová soustava

Základy společenských věd, třetí ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (porovnání našeho daňového systému se systémy jiných zemí – cizí jazyky, geografie); matriál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru.

20

VY_32_INOVACE_10_20

Peníze, trh peněz a

Základy společenských věd, třetí ročník

Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které přiblíží problematiku v tematické oblasti Finanční produkty.
Inovace: materiál lze využít i v rámci mezipředmětových vztahů (porovnání našeho daňového systému se systémy jiných zemí – cizí jazyky, geografie); matriál využívá ICT technologií (interaktivní tabule) a mediální techniky – dataprojektoru.