DĚJEPIS - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_11_01

První světová válka I

dějepis, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list k dějinám první světové války v letech 1914 – 1916. Inovace: mezipředmětové vztahy (geografie), využití ICT, mediální technika.

2

VY_32_INOVACE_11_02

Doba bronzová

dějepis, 1. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list charakterizující základní rysy doby bronzové.
Inovace: mezipředmětové vztahy (geografie), využití ICT, mediální techniky.

3

VY_32_INOVACE_11_03

První světová válka II

dějepis, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list k dějinám první světové války v letech 1917 – 1918. Inovace: a doplníte, v čem je inovativní - např. mezipředmětové vztahy (geografie, základy společenských věd), využití ICT, mediální technika.

4

VY_32_INOVACE_11_04

Mladší doba železná

dějepis, 1. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list charakterizující základní rysy mladší doby železné. Inovace: mezipředmětové vztahy (geografie), využití ICT, mediální technika.

5

VY_32_INOVACE_11_05

Pomocné vědy historické

dějepis, 1. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Prezentace popisující jednotlivé pomocné vědy historické. Inovace: mediální technika, mezipředmětové vztahy (latina, fyzika).

6

VY_32_INOVACE_11_06

Napoleon Bonaparte aneb Z poručíka císařem

dějepis, 1. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Prezentace popisující vzestup Napoleona Bonaparta od jeho mládí do korunovace císařem. Inovace: mediální technika.

7

VY_32_INOVACE_11_07

Starověká Mezopotámie – Sumer, Akkad a Asýrie

dějepis, 1. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list k dějinám starověké Mezopotámie, postihuje základní rysy starověkého Sumeru, Akkadu a starověké Asýrie. Inovace: mezipředmětové vztahy (geografie), využiti ICT, mediální technika.

8

VY_32_INOVACE_11_08

Starověká Mezopotámie – Babylonie, Chetité

dějepis, 1. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list k dějinám starověké Mezopotámie, postihuje základní rysy starověké Babylonie a Chetitské říše. Inovace: mezipředmětové vztahy (geografie), využití ICT, mediální technika.

9

VY_32_INOVACE_11_09

Starověký Egypt

dějepis, 1. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list k dějinám starověkého Egypta (geografie, struktura společnosti, náboženské představy). Inovace mezipředmětové vztahy (český jazyk a literatura, geografie), využití ICT, mediální technika.

10

VY_32_INOVACE_11_10

Řecko-perské války

dějepis, 1. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list k dějinám řecko-perských válek, postihuje klíčové momenty tohoto konfliktu. Inovace: mezipředmětové vztahy (geografie), využití ICT, mediální technika.

11

VY_32_INOVACE_11_11

Minojská Kréta


dějepis, 1. ročník

PaedDr. Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží jeden z největších divů historie- rozmach, kulturu a pak náhlý zánik vyspělé minojské kultury na Krétě + něco také o jejím objeviteli A. Evansovi. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

12

VY_32_INOVACE_11_12

Sparta

dějepis, 1. ročník

PaedDr. Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou kapitolu řecké historie- historii nezvykle organizovaného státu, Sparty, která dodnes udivuje celý svět. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

13

VY_32_INOVACE_11_13

Athény


dějepis, 1. ročník

PaedDr. Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou kapitolu řecké historie- historii Athén, které jsou považovány za kolébku demokracie. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.


14

VY_32_INOVACE_11_14

Makedonská nadvláda za Filippa II. a jeho syna Alexandra

dějepis, 1. ročník

PaedDr. Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou kapitolu řecké historie - historii expanze dravé Makedonie za vlády Filippa II. a především Alexandra Makedonského. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

15

VY_32_INOVACE_11_15

Starověký Řím

dějepis, 1. ročník

PaedDr. Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou kapitolu římské historie- historii vzniku a vývoje státu, který se po sjednocení pevninské Itálie stal pánem celého Středomoří. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

16

VY_32_INOVACE_11_16

Punské války


dějepis, 1. ročník

PaedDr. Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou kapitolu římské historie- historii vzniku a vývoje státu, který se po sjednocení pevninské Itálie stal pánem celého Středomoří. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

17

VY_32_INOVACE_11_17

Občanské války, první triumvirát

dějepis, 1. ročník

PaedDr. Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou kapitolu římské historie- historii vzniku a vývoje státu, který se po sjednocení pevninské Itálie stal pánem celého Středomoří. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

18

VY_32_INOVACE_11_18

Gaius Julius Caesar a druhý triumvirát

dějepis, 1. ročník

PaedDr. Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou kapitolu římské historie- životní příběh nejvýznamnější postavy římského starověku G.J.Caesara, dále o druhém triumvirátu a o adoptivním synu Caesara Octavianovi. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.

19

VY_32_INOVACE_11_19

Augustus a jeho doba

dějepis, 1. ročník

PaedDr. Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou kapitolu římské historie- Řím za doby vlády Augusta – prvního“princepse“ raného císařství. Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika

20

VY_32_INOVACE_11_20

Iulsko-claudijská dynastie

dějepis, 1. ročník

PaedDr. Vladimír Macků macku@gymjev.cz

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, které studentům přiblíží zajímavou kapitolu římské historie- Řím za doby vlády iulsko-claudijské dynastie po smrti Augusta . Inovace: mezipředmětové vztahy dějepis- zeměpis,dějepis – výtvarné umění, využití ICT, mediální technika.