Fyzika 2 - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_17_01

Rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb

Fyzika, 1. ročník

Petr Mikulášek, mikulasek@gymjev.cz

Rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb - příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.

2

VY_32_INOVACE_17_02

Archimédův zákon

Fyzika, 1. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Archimédův zákon - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy – matematika, informační a komunikační technologie

3

VY_32_INOVACE_17_03

Měrná tepelná kapacita vody a lihu

Fyzika, 2. ročník

Petr Mikulášek, mikulasek@gymjev.cz

Měrná tepelná kapacita vody a lihu - příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.

4

VY_32_INOVACE_17_04

Energie kmitavého pohybu

Fyzika, 2. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Energie kmitavého pohybu - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy – matematika, informační a komunikační technologie

5

VY_32_INOVACE_17_05

Hydrostatický tlak

Fyzika, 1. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Hydrostatický tlak - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy – matematika, informační a komunikační technologie

6

VY_32_INOVACE_17_06

Padostroj

Fyzika, 1. ročník

Petr Mikulášek, mikulasek@gymjev.cz

Padostroj - příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.

7

VY_32_INOVACE_17_07

Smykové tření

Fyzika, 1. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Smykové tření - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy – matematika, informační a komunikační technologie

8

VY_32_INOVACE_17_08

Setrvačná hmotnost tělesa

Fyzika, 2. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Setrvačná hmotnost tělesa - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy – matematika, informační a komunikační technologie

9

VY_32_INOVACE_17_09

RCL obvod

Fyzika, 3. ročník

Petr Mikulášek, mikulasek@gymjev.cz

RCL obvod - příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.

10

VY_32_INOVACE_17_10

Fotometrie - osvětlení

Fyzika, 3. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Fotometrie - osvětlení - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy – matematika, informační a komunikační technologie

11

VY_32_INOVACE_17_11

Kinematika mechanického kmitání

Fyzika, 2. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Kinematika mechanického kmitání - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy – matematika, informační a komunikační technologie

12

VY_32_INOVACE_17_12

Určení tíhového zrychlení

Fyzika, 2. ročník

Petr Mikulášek, mikulasek@gymjev.cz

Určení tíhového zrychlení - příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.

13

VY_32_INOVACE_17_13

Dynamika kmitavého pohybu

Fyzika, 2. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Dynamika kmitavého pohybu - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy – matematika, informační a komunikační technologie

14

VY_32_INOVACE_17_14

Voltampérová charakteristika spotřebiče

Fyzika, 3. ročník

Petr Mikulášek, mikulasek@gymjev.cz

Voltampérová charakteristika spotřebiče - příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.

15

VY_32_INOVACE_17_15

Magnetické pole cívky

Fyzika, 3. ročník

Petr Mikulášek, mikulasek@gymjev.cz

Magnetické pole cívky - příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.

16

VY_32_INOVACE_17_16

Ohnisková vzdálenost čočky

Fyzika, 3. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Ohnisková vzdálenost čočky - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy – matematika, informační a komunikační technologie

17

VY_32_INOVACE_17_17

Světelné zdroje

Fyzika, 3. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Světelné zdroje - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy – matematika, informační a komunikační technologie

18

VY_32_INOVACE_17_18

Voltampérová charakteristika diody

Fyzika, 3. ročník

Petr Mikulášek, mikulasek@gymjev.cz

Voltampérová charakteristika diody - příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.

19

VY_32_INOVACE_17_19

Obvody střídavého proudu

Fyzika, 3. ročník

Petr Mikulášek, mikulasek@gymjev.cz

Obvody střídavého proudu - příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.

20

VY_32_INOVACE_17_20

Určení kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky

Fyzika, 3. ročník

Petr Mikulášek, mikulasek@gymjev.cz

Určení kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky - příprava na demonstraci fyzikálních jevů pomocí systému Vernier.
Inovace: využití ICT, mediální techniky.