DĚJINY KULTURY - Seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_21_01

Anglické malířství na počátku 19. století - John Constable, J. M. W. Turner

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list postihující typické rysy tvorby J. Constablea a W. Turnera. Inovace: využití ICT, mediální technika.

2

VY_32_INOVACE_21_02

Impresionismus

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list popisující základní rysy impresionismu v malířství, sochařství a hudbě. Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova, hudební výchova), využití ICT, mediální techniky.

3

VY_32_INOVACE_21_03

Édouard Manet

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list popisující základní rysy tvorby É. Maneta.

Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova, hudební výchova), využití ICT, mediální techniky.

4

VY_32_INOVACE_21_04

Claude Monet

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list popisující základní rysy tvorby C. Moneta.

Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova, hudební výchova), využití ICT, mediální techniky.

5

VY_32_INOVACE_21_05

České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století


dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Prezentace přibližující významné osobnosti malířství a sochařství na přelomu 19.a 20. století. Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova, dějepis), využití ICT, mediální techniky.

6

VY_32_INOVACE_21_06

Náboženské náměty a symboly - křesťanství

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list přibližující křesťanské náměty a symboly ve výtvarném umění. Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova, hudební výchova), využití ICT, mediální techniky.

7

VY_32_INOVACE_21_07

Antická mytologie ve výtvarném umění

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list přibližující tematiku antické mytologie ve výtvarném umění. Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova, dějepis), využití ICT, mediální techniky.

8

VY_32_INOVACE_21_08

Česká secesní architektura I

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Prezentace seznamující žáky s příklady české secesní architektury. Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova, dějepis), využití ICT, mediální techniky.

9

VY_32_INOVACE_21_09

Česká secesní architektura II

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Prezentace přibližující památky české secesní architektury.Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova, dějepis), využití ICT, mediální techniky.

10

VY_32_INOVACE_21_10

Významné objevy, technika a změny životního stylu na konci 19. století a v první třetině 20. století

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list popisující některé významné objevy, techniku a změny životního stylu na konci 19. století a v první třetině 20. století

Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis, fyzika, chemie, výtvarná výchova), využití ICT, mediální techniky.

11

VY_32_INOVACE_21_11

Kubismus

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list popisující základní rysy kubismu. Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova), využití ICT, mediální techniky.

12

VY_32_INOVACE_21_12

Český kubismus - malířství

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list popisující základní rysy českého kubismu v malířství. Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova, český jazyk), využití ICT, mediální techniky.

13

VY_32_INOVACE_21_13

Expresionismus a počátky abstraktního umění

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list popisující základní rysy a představitele expresionismu. Seznamuje také s uměleckými názory Vasilije Kandinského, který stál u zrodu abstraktního umění. Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova, dějepis), využití ICT, mediální techniky.

14

VY_32_INOVACE_21_14

Atributy svatých – svatí v českých zemích

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list seznamuje s některými světci, kteří jsou spjati s českými zeměmi. Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis, český jazyk a literatura), využití ICT, mediální techniky.

15

VY_32_INOVACE_21_15

Antická mytologie – bohové a bohyně

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list charakterizující bohy a bohyně antické mytologie
Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis, výtvarná výchova), využití ICT, mediální techniky.

16

VY_32_INOVACE_21_16

Abstraktní malířství 1. poloviny 20. století

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list seznamuje s proudy abstraktního umění 1. poloviny 20. století. Inovace: mezipředmětové vztahy (výtvarná výchova), využití ICT, mediální techniky.

17

VY_32_INOVACE_21_17

Česká meziválečná architektura I

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list seznamuje se směry české meziválečné architektury.

Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis, estetická výchova), využití ICT, mediální techniky.

18

VY_32_INOVACE_21_18

Česká meziválečná architektura II

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list seznamuje se směry české meziválečné architektury, resp. brněnským funkcionalismem.

Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis, estetická výchova), využití ICT, mediální techniky.

19

VY_32_INOVACE_21_19

Památky UNESCO v České republice

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list seznamuje s památkami zařazenými na seznam kulturního dědictví lidstva UNESCO. Inovace: mezipředmětové vztahy (dějepis, základy společenských věd), využití ICT, mediální techniky.

20

VY_32_INOVACE_21_20

Světové galerie

dějiny kultury, 4. ročník

Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.cz

Pracovní list seznamuje s významnými světovými galeriemi, resp. muzei, jejichž jsou některé galerie součástí. Inovace: mezipředmětové vztahy (cizí jazyky, zeměpis), využití ICT, mediální techniky.