FYZIKA 1 - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_16_01

Kinematika hmotného bodu

Fyzika, 1. ročník

Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz

Kinematika hmotného bodu - materiál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky
Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky.

2

VY_32_INOVACE_16_02

Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů

Fyzika, 1. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - matematika

3

VY_32_INOVACE_16_03

Mechanická práce, výkon, mechanická energie

Fyzika, 1. ročník

Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz

Mechanická práce, výkon, mechanická energie - materiál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky
Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky.

4

VY_32_INOVACE_16_04

Gravitační pole

Fyzika, 1. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Gravitační pole - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - matematika

5

VY_32_INOVACE_16_05

Mechanika tuhého tělesa

Fyzika, 1. ročník

Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz

Mechanika tuhého tělesa - m ateriál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky
Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky.

6

VY_32_INOVACE_16_06

Mechanika kapalin a plynů

Fyzika, 1. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Mechanika kapalin a plynů - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - matematika

7

VY_32_INOVACE_16_07

Kmitavý pohyb

Fyzika, 2. ročník

Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz

Kmitavý pohyb - m ateriál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky
Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky.

8

VY_32_INOVACE_16_08

Mechanické vlnění

Fyzika, 2. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Mechanické vlnění - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - matematika

9

VY_32_INOVACE_16_09

Stejnosměrný elektrický proud v kovech

Fyzika, 3. ročník

Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz

Stejnosměrný elektrický proud v kovech - materiál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky
Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky.

10

VY_32_INOVACE_16_10

Stacionární magnetické pole

Fyzika, 3. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Stacionární magnetické pole - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - matematika

11

VY_32_INOVACE_16_11

Nestacionární magnetické pole

Fyzika, 3. ročník

Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz

Nestacionární magnetické pole - materiál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky
Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky.

12

VY_32_INOVACE_16_12

Střídavý proud

Fyzika, 3. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Střídavý proud - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - matematika

13

VY_32_INOVACE_16_13

Vlnové vlastnosti světla

Fyzika, 4. ročník

Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz

Vlnové vlastnosti světla - materiál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky
Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky.

14

VY_32_INOVACE_16_14

Optické zobrazení odrazem a lomem, optické přístroje

Fyzika, 3. a 4. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Optické zobrazení odrazem a lomem, optické přístroje - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - matematika

15

VY_32_INOVACE_16_15

Molekulová fyzika a termodynamika

Fyzika, 2. ročník

Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz

Molekulová fyzika a termodynamika - materiál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky
Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky.

16

VY_32_INOVACE_16_16

Struktura a vlastnosti plynných látek

Fyzika, 2. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Struktura a vlastnosti plynných látek - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - matematika

17

VY_32_INOVACE_16_17

Struktura a vlastnosti pevných látek

Fyzika, 2. ročník

Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz

Struktura a vlastnosti pevných látek - materiál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky
Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky.

18

VY_32_INOVACE_16_18

Struktura a vlastnosti kapalin

Fyzika, 2. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Struktura a vlastnosti kapalin - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - matematika

19

VY_32_INOVACE_16_19

Změny skupenství látek

Fyzika, 2. ročník

Jiří Janeček, janecek@gymjev.cz

Změny skupenství látek - shrnutí a procvičování učiva.
Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - matematika

20

VY_32_INOVACE_16_20

Základy kvantové fyziky

Fyzika, 4. ročník

Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz

Základy kvantové fyziky - materiál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky
Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky.