ESTETICKÁ VÝCHOVA - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora

e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_20_01

Brahms J.

Estetická výchova - hudební – druhý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních romantických hudebních skladatelů, včetně hudebních ukázek a úkolů k nim vypracovaným.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV, výtvarná výchova.

2

VY_32_INOVACE_20_02

Čajkovskij P. I.

Estetická výchova - hudební – druhý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních romantických hudebních skladatelů, včetně hudebních ukázek a úkolů k nim vypracovaným.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV, výtvarná výchova.

3

VY_32_INOVACE_20_03

Dvořák A.

Estetická výchova - hudební – druhý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních romantických hudebních skladatelů, včetně hudebních ukázek a úkolů k nim vypracovaným.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV, výtvarná výchova.

4

VY_32_INOVACE_20_04

Chopin F.

Estetická výchova - hudební – druhý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních romantických hudebních skladatelů, včetně hudebních ukázek a úkolů k nim vypracovaným.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV, výtvarná výchova.

5

VY_32_INOVACE_20_05

Liszt F.

Estetická výchova - hudební – druhý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních romantických hudebních skladatelů, včetně hudebních ukázek a úkolů k nim vypracovaným.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV, výtvarná výchova.

6

VY_32_INOVACE_20_06

Offenbach J.

Estetická výchova - hudební – druhý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních romantických hudebních skladatelů, včetně hudebních ukázek a úkolů k nim vypracovaným.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV, výtvarná výchova.

7

VY_32_INOVACE_20_07

Schubert F.

Estetická výchova - hudební – druhý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních romantických hudebních skladatelů, včetně hudebních ukázek a úkolů k nim vypracovaným.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV, výtvarná výchova.

8

VY_32_INOVACE_20_08

Schumann R.

Estetická výchova - hudební – druhý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních romantických hudebních skladatelů, včetně hudebních ukázek a úkolů k nim vypracovaným.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV, výtvarná výchova.

9

VY_32_INOVACE_20_09

Smetana B.

Estetická výchova - hudební – druhý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních romantických hudebních skladatelů, včetně hudebních ukázek a úkolů k nim vypracovaným.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV, výtvarná výchova.

10

VY_32_INOVACE_20_10

Wagner R.

Estetická výchova - hudební – druhý ročník

Mgr. Jana Sedláčková sedlackova@gymjev.cz

Životopisný materiál jednoho z předních romantických hudebních skladatelů, včetně hudebních ukázek a úkolů k nim vypracovaným.
Inovace – mezipředmětové vztahy – dějepis, ZSV, výtvarná výchova.

11

VY_32_INOVACE_20_11

Rukopisy

Estetická výchova - výtvarná – první ročník

Mgr. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k seznámení s volně dostupnou digitální knihovnou - vyhledávání a prohlížení dokumentů.
Inovace: využití ICT, mediální technika, mezipředmětové vztahy (český jazyk a literatura, dějepis)

12

VY_32_INOVACE_20_12

Grafika

Estetická výchova - výtvarná – druhý ročník

Mgr. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k seznámení s grafickými technikami a grafickým listem jako uměleckým dílem.
Inovace: využití ICT, mediální technika, mezipředmětové vztahy (český jazyk a literatura, dějepis)

13

VY_32_INOVACE_20_13

Masky

Estetická výchova - výtvarná – druhý ročník

Mgr. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list seznamuje s maskami různých kultur jako s umělecky a symbolicky propracovanými artefakty.
Inovace: využití ICT, mediální technika, mezipředmětové vztahy (geografie, dějepis).

14

VY_32_INOVACE_20_14

Zátiší

Estetická výchova - výtvarná – první ročník

Mgr. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list seznamuje se zátiším jako samostatnýmtematickým druhem v malířství.
Inovace: využití ICT, mediální technika, mezipředmětové vztahy (geografie, dějepis).

15

VY_32_INOVACE_20_15

Sgrafito

Estetická výchova - výtvarná – první ročník

Mgr. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list seznamuje s technikou sgrafita, renesanční architekturou v České republice a v našem regionu.
Inovace: využití ICT, mediální technika, mezipředmětové vztahy (geografie, dějepis).

16

VY_32_INOVACE_20_16

Leonardo da Vinci

Estetická výchova - výtvarná – první ročník

Mgr. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list slouží k opakování a upevňování poznatků o životě a díle italského malíře Leonarda da Vinci.
Inovace: využití ICT, mediální technika, mezipředmětové vztahy (geografie, dějepis).

17

VY_32_INOVACE_20_17

Rozbor a rekonstrukce obrazu

Estetická výchova - výtvarná – první ročník

Mgr. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list prohlubuje znalosti o barokním malířství a šerosvitu.
Inovace: využití ICT, mediální technika, mezipředmětové vztahy (dějepis).

18

VY_32_INOVACE_20_18

Architektonické památky Jevíčka a okolí

Estetická výchova - výtvarná – druhý ročník

Mgr. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list prohlubuje znalosti o historii a architektonických památkách Jevíčka a okolí.
Inovace: využití ICT, mediální technika, mezipředmětové vztahy (geografie, dějepis).

19

VY_32_INOVACE_20_19

Jevíčko barokní

Estetická výchova - výtvarná – druhý ročník

Mgr. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list s úryvky děl, jež reprezentují lyrické žánry.
Inovace: využití ICT, mediální technika., využití ICT, mediální technika, mezipředmětové vztahy (geografie, dějepis).

20

VY_32_INOVACE_20_20

Metamorfózy zámku

Estetická výchova - výtvarná – druhý ročník

Mgr. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz

Pracovní list seznamuje s architektonickou památkou – zámkem ve Velkých Opatovicích: práce s listem navazuje na prohlídku zámku: na závěr proběhne performace, během níž je pořízen videozáznam.
Inovace: využití ICT, mediální technika, mezipředmětové vztahy (geografie, dějepis).