MATEMATICKÝ SEMINÁŘ 1 - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická
oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_14_01

Základní operace s maticemi typu (2,2)

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a větší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o sčítání a odčítání matic typu (2,2) a násobek matice (2,2) reálným číslem.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat větší množství původních příkladů a netradiční přístup k výkladu lineární algebry.

2

VY_32_INOVACE_14_02

Součin matic typu (2,2)

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a větší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o součin matic typu (2,2).
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat větší množství původních příkladů a netradiční přístup k výkladu lineární algebry.

3

VY_32_INOVACE_14_03

První osmička úloh

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje osm typických úloh týkajících se základních operací s maticemi typu (2,2) (sčítání, odčítání, k-násobek a součin matic stejného typu). Součástí materiálu je i řešení úloh a slovní hodnocení zvládnutí dané problematiky.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat původní příklady a ne příliš obvyklé sebehodnocení žáků.

4

VY_32_INOVACE_14_04

Základní operace s maticemi typu (3,3)

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a větší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o sčítání a odčítání matic typu (3,3) a násobek matice (3,3) reálným číslem.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat větší množství původních příkladů a netradiční přístup k výkladu lineární algebry.

5

VY_32_INOVACE_14_05

Součin matic typu (3,3)

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a větší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o součin matic typu (3,3).
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat větší množství původních příkladů a netradiční přístup k výkladu lineární algebry.

6

VY_32_INOVACE_14_06

Druhá osmička úloh

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje osm typických úloh týkajících se základních operací s maticemi typu (3,3) (sčítání, odčítání, k-násobek a součin matic stejného typu). Součástí materiálu je i řešení úloh a slovní hodnocení zvládnutí dané problematiky.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat původní příklady a ne příliš obvyklé sebehodnocení žáků.

7

VY_32_INOVACE_14_07

Základní operace s maticemi typu (m,n)

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a menší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o sčítání, odčítání a násobení matic typu (m,n) a násobek matice (m,n) reálným číslem.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž netradiční přístup k výkladu lineární algebry.

8

VY_32_INOVACE_14_08

Cvičení ke kapitole Základní operace s maticemi typu (m,n)

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje větší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o příklady věnující se sčítání, odčítání a násobení matic typu (m,n) a násobek matice (m,n) reálným číslem.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž větší množství původních příkladů z lineární algebry.

9

VY_32_INOVACE_14_09

Hodnost matice

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a větší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o hodnost matice.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž větší množství původních příkladů vztahujících se k výpočtu hodnosti matic.

10

VY_32_INOVACE_14_10

Inverzní matice

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a větší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o inverzní matici a její určení.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž větší množství původních příkladů vztahujících se k výpočtu inverzní matice.

11

VY_32_INOVACE_14_11

Třetí osmička úloh

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje osm typických úloh týkajících se základních operací s maticemi typu (m,n) (sčítání, odčítání, k-násobek a součin matic), inverzní matice a hodnosti matice. Součástí materiálu je i řešení úloh a slovní hodnocení zvládnutí dané problematiky.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat původní příklady a ne příliš obvyklé sebehodnocení žáků.

12

VY_32_INOVACE_14_12

Determinanty 2. stupně

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a menší množství původních příkladů vztahujících se k determinantům 2. stupně a jejich výpočtu.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž větší množství původních příkladů vztahujících se k výpočtu determinantu matice typu (2,2).

13

VY_32_INOVACE_14_13

DETERMINANTY 3. stupně

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a menší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o výpočty determinantů 3. stupně.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž netradiční přístup k výkladu lineární algebry.

14

VY_32_INOVACE_14_14

DETERMINANTY n -tého stupně, n > 3

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a menší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o výpočty determinantů vyšších stupňů prostřednictvím Laplaceova rozvoje.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž netradiční přístup k výkladu lineární algebry.

15

VY_32_INOVACE_14_15

Čtvrtá osmička úloh

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje osm typických úloh týkajících se výpočtů determinantů druhého, třetího a vyšších stupňů. Součástí materiálu je i řešení úloh a slovní hodnocení zvládnutí dané problematiky.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat původní příklady a ne příliš obvyklé sebehodnocení žáků.

16

VY_32_INOVACE_14_16

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a několik řešených příkladů z oblasti řešení soustav lineárních rovnic s využitím maticového počtu.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž méně obvyklý způsob výkladu uvedené kapitoly.

17

VY_32_INOVACE_14_17

Užití determinantů k řešení soustav lineárních rovnic

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a menší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o výpočty soustav lineárních rovnic pomocí Cramerova pravidla.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž netradiční přístup k výkladu lineární algebry.

18

VY_32_INOVACE_14_18

Užití determinantů a matic I

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a menší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o aplikaci determinantů v analytické geometrii (lineární nezávislost vektorů).
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž netradiční přístup k výkladu lineární algebry.

19

VY_32_INOVACE_14_19

Užití determinantů a matic II

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje teoretickou přípravu a menší množství původních příkladů z lineární algebry – konkrétně se jedná o aplikaci determinantů v analytické geometrii (komplanárnost vektorů, objem rovnoběžnostěnu, obsah trojúhelníku a n-úhelníku).
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat rovněž méně obvyklý způsob výkladu uvedené kapitoly.

20

VY_32_INOVACE_14_20

Pátá osmička úloh

Seminář z matematiky, Matice a determinanty, 3. ročník

RNDr. Dag Hrubý hruby@gymjev.cz

Materiál obsahuje osm typických úloh týkajících se aplikací determinantů (řešení soustav rovnic, aplikace z analytické geometrie). Součástí materiálu je i řešení úloh a slovní hodnocení zvládnutí dané problematiky.
Inovace: Text je sázen v LaTeXu, čímž jsou podpořeny ICT. Za inovaci lze považovat původní příklady a ne příliš obvyklé sebehodnocení žáků.