MATEMATIKA - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_13_01

Číselné obory Q a R

Matematika, 1. ročník

Helena Hufová hufova@gymjev.cz

Materiál je určen pro studenty k opakování a procvičení výpočtů s racionálními a reálnými čísly.
Inovace: gradující obtížnost příkladů, využití ICT.

2

VY_32_INOVACE_13_02

Mnohočleny

Matematika, 1. ročník

Helena Hufová hufova@gymjev.cz

Materiál je určen pro studenty k opakování a procvičení  operací s mnohočleny.
Inovace: gradující obtížnost příkladů, využití ICT.

3

VY_32_INOVACE_13_03

Lomené výrazy

Matematika, 1. ročník

Helena Hufová hufova@gymjev.cz

Materiál je určen pro studenty k opakování a procvičení  úprav lomených výrazů.
Inovace: gradující obtížnost příkladů, využití ICT.

4

VY_32_INOVACE_13_04

Lineární rovnice a nerovnice

Matematika, 1. ročník

Helena Hufová hufova@gymjev.cz

Materiál je určen pro studenty k nácviku a procvičení  řešení lineárních rovnic a nerovnic s jednou neznámou a k sestavení rovnice ze slovní úlohy.
Inovace: gradující obtížnost příkladů, využití ICT.

5

VY_32_INOVACE_13_05

Soustavy lineárních rovnic a nerovnic

Matematika, 1. ročník

Helena Hufová hufova@gymjev.cz

Materiál je určen pro studenty k nácviku a procvičení  řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic se dvěma a více neznámými.
Inovace: gradující obtížnost příkladů, využití ICT.

6

VY_32_INOVACE_13_06


Kvadratické rovnice

Matematika, 1. ročník

Helena Hufová hufova@gymjev.cz

Materiál je určen pro studenty k nácviku a procvičení  řešení kvadratických rovnic.
Inovace: gradující obtížnost příkladů, využití ICT.

7

VY_32_INOVACE_13_07


Kvadratické nerovnice

Matematika, 1. ročník

Helena Hufová hufova@gymjev.cz

Materiál je určen pro studenty k nácviku a procvičení řešení kvadratických nerovnic.
Inovace: gradující obtížnost příkladů, využití ICT.

8

VY_32_INOVACE_13_08

Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru

Matematika, 1. ročník

Helena Hufová hufova@gymjev.cz

Materiál je určen pro studenty k nácviku a procvičení řešení rovnic a nerovnic v součinovém a podílovém tvaru.
Inovace: gradující obtížnost příkladů, využití ICT.

9

VY_32_INOVACE_13_09

Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami

Matematika, 1. ročník

Helena Hufová hufova@gymjev.cz

Materiál je určen pro studenty k nácviku a procvičení řešení rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami.
Inovace: gradující obtížnost příkladů, využití ICT.

10

VY_32_INOVACE_13_10

Rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou

Matematika, 1. ročník

Helena Hufová hufova@gymjev.cz

Materiál je určen pro studenty k nácviku a procvičení řešení rovnic a nerovnic s neznámou pod odmocninou.
Inovace: gradující obtížnost příkladů, využití ICT.

11

VY_32_INOVACE_13_11

Elementární funkce a jejich vlastnosti

Matematika, 4. ročník

Miluše Hrubá hruba@gymjev.cz

Materiál slouží k procvičení pojmu definiční obor funkce. Prostřednictvím ICT je možné využít ho k samostatnému studiu žáků.
Inovace: Sada příkladů s gradující obtížností.

12

VY_32_INOVACE_13_12

Spojitost funkce

Matematika, 4. ročník

Miluše Hrubá hruba@gymjev.cz

Materiál lze použít pro procvičení pojmu spojitost funkce, prostřednictvím ICT také k samostatnému studiu žáků.
Inovace: Snaha o pochopení pojmu spojitost funkce, nikoliv jen automatické „střídání znamének“.

13

VY_32_INOVACE_13_13

Limita funkce

Matematika, 4. ročník

Miluše Hrubá hruba@gymjev.cz

Sada příkladů pro procvičení a pochopení pojmu limita funkce, prostřednictvím ICT lze využít také k samostatnému studiu žáků.
Inovace: Geometrické souvislosti, čtení grafu

14

VY_32_INOVACE_13_14

Užití limity funkce

Matematika, 4. ročník

Miluše Hrubá hruba@gymjev.cz

Materiál lze využít k pochopení pojmu limita funkce, užitím programu Geogebra může sloužit ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Inovace: Geometrické souvislosti, čtení grafu.

15

VY_32_INOVACE_13_15

Derivace funkce

Matematika, 4. ročník

Miluše Hrubá hruba@gymjev.cz

Materiál lze použít k nácviku derivace funkce, prostřednictvím ICT také k samostatnému studiu žáků.

Inovace: materiál obsahuje sadu příkladů s gradující obtížností

16

VY_32_INOVACE_13_16

Průběh funkce

Matematika, 4. ročník

Miluše Hrubá hruba@gymjev.cz

Materiál lze využít k procvičení pojmu průběh funkce, prostřednictvím ICT může být použit i k samostatnému studiu žáků.
Inovace: Sada příkladů s gradující obtížností

17

VY_32_INOVACE_13_17

Užití diferenciálního počtu

Matematika, 4. ročník

Miluše Hrubá hruba@gymjev.cz

Materiál lze využít k procvičení slovních úloh na extrémy funkce, prostřednictvím ICT může být použit i k samostatnému studiu žáků.
Inovace: Matematizace reálné situace, příklady s ekonomickou tématikou.

18

VY_32_INOVACE_13_18

Primitivní funkce – přímá integrace

Matematika, 4. ročník

Miluše Hrubá hruba@gymjev.cz

Materiál lze využít k nácviku určování primitivní funkce, prostřednictvím ICT může být použit i k samostatnému studiu žáků.
Inovace: Sada příkladů s gradující obtížností

19

VY_32_INOVACE_13_19

Integrační metody

Matematika, 4. ročník

Miluše Hrubá hruba@gymjev.cz

Materiál lze použít k nácviku výpočtu neurčitých integrálů pomocí metody per partes a metody substituční, prostřednictvím ICT lze využít také k samostatnému studiu žáků.
Inovace: Snaha o pochopení nutnosti použití metod na různých typech příkladů.

20

VY_32_INOVACE_13_20

Užití integrálního počtu v geometrii

Matematika, 4. ročník

Miluše Hrubá hruba@gymjev.cz

Ukázka aplikací určitého integrálu, prostřednictvím ICT (software Geogebra) lze ukázat souvislost výpočtů s geometrickou interpretací.
Inovace: Geometrické souvislosti, čtení grafu.